1 tạ bằng bao nhiêu tấn, cân, kilogam, yến, gam ?

Để giúp bạn trả lời câu hỏi liên quan tới 1 tạ bằng bao nhiêu tấn, cân, kilogam, yến, gam thì Dây ngũ sắc tập gym sẽ trả lời nhanh chóng cho các bạn dưới đây.

Đơn vị tấn, tạ, yến, cân, lạng có nguồn gốc ra sao ?

Đơn vị tấn, tạ, yến, lạng là cách gọi về đo lường đơn vị có từ xa xưa ở Việt nam. Ngày nay mọi người vẫn gọi với tên đó, ngoài ra có 1 tên gọi phổ thông và quốc tế đó là kilogam.

Vậy 1 tạ bằng bao nhiêu tấn, yến, kilogam, lạng, … Cùng tìm hiểu ngay dưới đây.

1 tạ bằng bao nhiêu tấn, cân, kilogam, yến, gam ?

1 tạ bằng bao nhiêu tấn ?

1 tạ = 0,1 tấn

1 tạ bằng bao nhiêu yến ?

1 tạ = 10 yến

1 tạ bằng bao nhiêu cân – kilogam ?

1 tạ = 100 kg = 100 cân

1 tạ bằng bao nhiêu lạng ?

1 tạ = 1000 lạng = 100000 gam

1 tấn 3 tạ bằng bao nhiêu tấn

bằng 1,3 tấn

1 5 tấn bằng bao nhiêu tạ?

bằng 15 tạ

4/5 - (4 bình chọn)
Posted in: Kiến Thức Sức Khỏe

Leave a Comment