1 tấn bằng bao nhiêu tạ, yến, kilogam, cân, gam, lạng?

Để giúp bạn trả lời được câu hỏi liên quan tới tính trọng lượng của 1 tấn bằng bao nhiêu tạ, yến, kilogam, gam, lạng. Bài viết này Dây ngũ sắc tập gym sẽ giải đáp chi tiết cho các bạn qua bài viết dưới đây và nhanh chóng nhé.

Đơn vị tấn, tạ, yến được hiểu như thế nào? Bắt nguồn như thế nào?

Tấn, tạ, yến, lạng là các đơn vị đo lường có từ ngày xưa của Việt nam và ngày nay mọi người vẫn quen sử dụng. Với các đơn vị đo lường cổ này thì Tấn là đơn vị lớn nhất, sau đó tới tạ, tiếp đó tới yến, tiếp đó tới cân, cuối cùng là lạng.

Vậy 1 tấn so với 1 tạ, 1 yến, 1 cân, 1 lạng, 1 kilogam, 1 gam sẽ là bao nhiêu? Xem ngay nào.

1 tấn bằng bao nhiêu tạ, yến, kilogam, cân, gam, lạng?

1 tấn bằng bao nhiêu tạ?

1 tấn = 10 tạ

1 tấn bằng bao nhiêu yến ?

1 tấn = 100 yến

1 tấn bằng bao nhiêu cân, kilogam ?

1 tấn = 1000 kg = 1000 cân

1 tấn bằng bao nhiêu lạng ?

1 tấn = 10000 lạng = 1000000 gam

3.8/5 - (20 bình chọn)
Posted in: Kiến Thức Sức Khỏe

Leave a Comment

Call Now Button